aдв. Радостина Хаджиева, управляващ съдружник

  • Home
  • aдв. Радостина Хаджиева, управляващ съдружник

Адвокат Радостина Хаджиева е завършила Право в Софийски университет „Св. КлиментОхридски“. Още в началните години на образованието й се заражда засиленият интерес към инвестициите в недвижимо имущество и по-конкретно сделките с недвижими имоти. Това мотивира адвокат Хаджиева да натрупа опит и задълбочени познания в областта на недвижимите имоти, които придобива в една от най реномираните нотариални кантори в гр. София..

Впоследствие, в професионалното й развитие като практикуващ адвокат, тя
усъвършенства в детайли правните аспекти в строителния и инвестиционния процес, придобивайки задълбочена експертиза във вещното право. Към настоящия момент адв. Хаджиева консултира инвеститори и купувачи на недвижими имоти, които й се доверяват напълно при избора на най-добрата инвестиция, воденето на преговори и сключване на удовлетворяващи сделки.

Следвайки стремежа си към професионално развитие, адв. Хаджиева придобива опит и в областта на облигационното и търговското право, а също и процесуалното представителство по граждански, търговски и наказателни дела.

Благодарение на индивидуалния подход към всеки клиент успява да спечели доверието на своите клиенти и да доведе до успешен финал възложените й проекти.

Владее английски и немски език.