Константин Цеков – (консултант)

Адв. Димитрова е професионалист, който наистина го е грижа за клиентите. Ангажира се с цялата си енергия по възложените проекти и с проактивните си действия често надхвърля очакванията на своите доверители.