Консултации

Предлагаме на нашите клиенти обстойни консултации, обхващащи алтернативни ходове за действие, размер на хонорари и държавни такси и евентуалните постижими резултати.