Как да учредим успешна агенция за недвижими имоти ?

В днешно време все повече и повече хора решават да учредят агенция за недвижими имоти. Причината е, че този сектор никога няма да спре да се развива възходящо, тъй като всеки човек търси жилище, в което да живее. На пук на кризата, сектора на недвижимите имоти не спира да се развива. Учредяването на агенция за недвижими имоти е свързано с действия на посредничеството между две страни за покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. В тази статия ще ви запознаем с реда на действия при създаване на агенция за недвижими имоти, някои от най-важните договори, които сключват такива агенции, както и успешни методи за реклама.

Учредяване на Агенция да недвижими имоти

За учредяването на агенция за недвижими имоти, първото което е необходимо да направите е да регистрирате фирма. За най-успешната правна форма на вашата фирма можете да се консултирате с адвокат, който да посочи плюсовете и минусите на всяка правна форма, както и да ви посъветва кой би бил най-добрият вариант за вашия случай. Най-често срещаната форма е дружество с ограничена отговорност. Препоръчително е, от данъчна гледна точка, да посочите, че ще извършвате покупка, продажба и отдаване под наем на недвижимо имущество, комисионни договори, посредническа и консултантска дейност във Вашия предмет на дейност. Предмета на дейност не ви ограничава в извършването на сделки, които не са предвидени изрично.

Утвърждаването на успешна агенция за недвижими имоти е свързано и с документацията, която би следвало да имате. За разработването  на тази дейност е необходимо да бъдат извършени редица действия като намиране на партньори, клиенти, подходящи служители и изготвяне на редица документи, които да служат в интерес на вашата компания. От изключителна важност е тези документи да бъдат изготвени по разбираем, за вас и вашите клиенти, начин.
Помислете и за отношенията със служителите ви, които ще подпомагат вашата дейност. Какви ще бъдат те – трудови или граждански? Трудовите правоотношения трябва да бъдат съобразени съгласно Кодекса на труда, а гражданските съгласно Закона за задълженията и договорите.

Договори, които се сключват при извършване на сделки:

Договорите, които вероятно ще ви се наложи да сключите в хода на изпълнението на вашата дейност са разнообразни договори за поръчка. С такова споразумение Агенцията за недвижими имоти се задължава да извърши за сметка на клиентите (инвеститори, продавачи, купувачи, наематели, наемодатели) изрично посочени в договора и породени от него задължения. Обикновено тези действия са свързани със задължението на агенцията за недвижими имоти да посредничи на своите клиенти при сключване на договори за покупко-продажба или наемане на недвижими имоти срещу уговорено комисионно възнаграждение. Често това възнаграждение е в размер на 1-3 % от продажната цена и се дължи от двете страни.
В договора за поръчка има възможност да добавите клауза, която да урежда обезщетение, в случай че някоя от двете страни (купувач или продавач; наемател-наемодател) не изпълни предварителната уговорка. Това обещетение е възможно да ви дава право да получите комисионното си възнаграждение, въпреки неизпълнението.
Няма законово уредена задължителна форма на договора за поръчка, но е препоръчителна писмената форма.

Целта на агенцията за недвижими имоти е да удовлетвори страните (пр. купувач и продавач) като им подпомогне сключването на договор за покупко-продажба или договор за наем.

Как да се рекламирам?

За развитието на агенцията за недвижими имоти голям принос има рекламата. Една от най-успешните реклами е направата на сайт. Той бързо ще  популяризира вашата дейност. Добре организираният и изчерпателен сайт, допринася положително върху развитието на вашия бизнес. Създавайки сайт, който изцяло показва вашата дейност, помагате за намирането на повече клиенти за вашия бизнес, партньори и дори инвеститори.
В ерата на интернет комуникациите, пред вас се разгръщат и редица други възможности за популяризиране на вашия бизнес, например- Facebook реклама, Instagram реклама, Google Analytics, Google Adwords. Всички тези канали са доказано успешни за всеки вид бизнес, а когато един Сайт е изграден успешно и съдържа нужната информация за един потребител, той лесно може да се превърне в клиент.

Защита на личните данни

Всеки бизнес работи с обработка на лични данни. Защитата и поверителността на личните данни е задължение, което всяка организация би следвало да поеме. От 25.05.2018г. във всички държави-членки на Европейския съюз се прилагат нови правила за защита на личните данни. Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) въвежда по-високи стандарти за защитата. При сключване на договори с клиенти е необходимо да се приложат редица документи- например декларация за поверителност, както и споразумение за съвместна обработка.

Учредяването и успешното развитие на Агенция за недвижими имоти, безспорно е обвързано със съвместна работа между компанията и редица специалисти в областта, които да изготвят безупречна документация и да се грижат за коректността към клиентите, както и тяхното положително мнение за вас. Практиката сочи, че всеки бизнес има нужда от правно обогатена култура. Често се случва, едва след претърпени загуби да се обърнете към юридическа помощ. Навременното обръщане към професионалисти води до гладко ,безпроблемно и качествено поддържане и водене на необходимата документация.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист.  Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: Даяна Млъзева, адв. сътрудник

%d блогъра харесват това: