Анализи

Анализириме заложения казус. Предлагаме проект за решение на Вашия случай.