Нашата история

Адвокатско дружество “Димитрова & Хаджиева” се стреми да бъде една от водещите иновативни обединения на квалифицирани адвокати чрез изграждане на дългосрочни взаимоотношения с клиенти, основани на взаимност, доверие и висок стандарт на професионална етика. Прилагайки нови модели за предоставяне на правни услуги, ние се стремим да предефинираме и затвърдим позицията, която адвокатската кантора заема на нововъзникващ регионален пазар, с цел да постигаме изключителни резултати за нашите клиенти.

Основавайки адвокатското дружество, адв. Михаела Димитрова и адв. Радостина Хаджиева са обединени от обща визия за създаване на истинска корпоративна меритокрация, посветена на високи постижения в правото. Единствената мяра на нашия успех са действителните резултати и удовлетвореността на нашите клиенти.

За тази цел стриктно се придържаме към бизнес модел, присъщ на най-успешните и известни кантори в света – ние сме всеотдайни на всеки етап от нашата дейност, стремим се към съвършенство, правим внимателен подбор на въпросите, проявяваме гъвкавост с цел посрещане нуждите на нашите клиенти и предлагаме най-подходящите разрешения на техните проблеми.

Стремежът ни към съвършенство ни насочва вниманието към непрекъснато търсене и привличане на талантливи, всестранни и професионални адвокати, които същевременно са и креативни умове.

Тази комбинация от енергични, квалифицирани и опитни хора, в съчетание със задълбочени познания в правната практика и регионалния бизнес, ни прави способни да се справим с най-предизвикателените въпроси, спорове и проблеми на нашите клиенти.

Гордеем се, че успяваме да предложим на нашите клиенти най-добрите правни възможности и заедно да предприемем следващите стъпки към ефективни резултати.

адв. Михаела Димитрова

Управляващ съдружник, адвокат

адв. Радостина Хаджиева

Управляващ съдружник, адвокат

Кое ни прави по-различни?

Уникални Идеи & Решения
Креативно мислене, лидерски подход, квалифицирани съвети.
Качество
Професионално и подходящо съдействие при всеки проблем.
Коректност & Бързина
Индивидуален подход към всеки клиент и своевременна реакция.
Отчетност
Прозрачност при етапите на проекта и ценообразуването.
Гъвкавост & Мобилност
Достъпна комуникация според Вашите предпочитания.
Поверителност
Гарантираме конфиденциалност по възложените проекти.

Услуги

Писмени и устни консултации, справки, становища, изготвяне на искови молби, жалби, тъжби, молби и всякакви други книжа и документи. Съдействие пред органите на досъдебното производство, съдебните и други институции при водене на дела, издаване на разрешителни, регистрация на търговски марки и др.

Недвижими имоти

Сделки с имоти. Инвестиции и проектиране. Документи. Строителство. Спорове с имоти.

Бизнес

Преговори. Договори. Вземание. Лицензи. Интелектуална собственост. Данъци. Санкции.

Обезщетения

Пострадали от ПТП. Застрахователни обезщетения. Отчуждаване на земя. Обезщетения от държавата и общините. Увреждане от трети лица.

Интелектуална собственост

Търговски марки. Лицензии. Авторско право. Франчайз. Ноухау.

Съдебни дела

Граждански дела – вземания, имуществени спорове; Наказателни дела – защита в досъдебно и съдебно производство

Търсите решение за всеки казус?

Защо да изберете нас?

Оперативно Съвършенство

Адвокатското дружество непрекъснато усъвършенства работните процеси с цел постигане на конкурентно предимство.

Постоянен Напредък

Стремим се да бъдем постоянни и проактивни в целта си да намерим работещи решения за Вашите казуси.

Иновативни Решения

Подхождаме креативно към всеки проблем и избягваме рутината при предоставянето на съвети на бизнеса и гражданите.

Сертифицирани Експерти

Екипът на дружеството непрекъснато усъвършенства своята експертиза посредством обучения и изготвяне на правни авторски публикации.

Насочване & Позициониране

Стремим се да внесем яснота на клиентите си по поставените от тях въпроси или цели като ги насочваме към възможните за предприемане действия.

Личен Подход

Принцип на кантората е индивидуалният подход към клиентите и по-конкретно ясното дефиниране на техните желания и цели.

Регистрирани компании
Завършени проекти
Партньорски адвокатски дружества
Доволни клиенти

Свържете се с нас

Изпратете запитването си още сега като попълните формата за контакт или като използвате друг начин, удобен за Вас. Използваме имейл, както и вайбър на посочените по-долу телефони.