Финансиране на семинари, видеоканали, приложения, събития и лекции – програми 2018 год.

В настоящата публикация ще представим някои от по-интересните инициативи, които могат да бъдат финансирани през тази година, както и подробности за условията на кандидатстване и фанинсиращия субект:

1. Създаването на видеоканали, уебсайтове, приложения, уеб инстументии в социални медии, събития, семинрари, конференции, дебати, дискусионни форми, спортни събития, концертишествия, митинги,  посветени на информирането на участниците в тях за предстоящите европейски избори;

Главна дирекция „Комуникация” на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства (грантове) за съфинансиране на събития, насочени към комуникационни дейности във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент през 2019 г. в държавите членки.

Обявата за кандидатстване е публикувана тук.

Цел: достигане на възможно най-широка и разнообразна публика от всички слоеве на обществото, включително и най-уязвимите социални групи. ЕП се ангажира да ги информира за добавената стойност на постиженията на ЕС и на ЕП, значението на европейските избори и участието в демократичния процес чрез гласуване.

Всички подробности и актуални срокове могат да бъдат намерени в поканата за набиране на предложения. Не се изисква предварително одобрено партньорство, за да се кандидатства за финансиране в категорията за събития.

2.  Семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, имащи за цел да покажат на младите хора забавната страна на програмирането.
Включи се в конкурса за финансиране на инициативи на граждански организации, стимулиращи интереса към програмирането на деца и младежи. Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа, финансира се от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и от местна неправителствена организация, част от мрежата TechSoup за всяка страна.
 
В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи”, като единствен партньор на TechSoup. През 2017 г. у нас инициативата подкрепи общо 30 вдъхновяващи инициативи в 19 населени места в страната. В резултат 1 700 деца и младежи влязоха в света на програмирането по интересен и забавен начин. И през 2018 г. инициативата ще подкрепи различни събития в областта на програмирането и информационните технологии, които да се проведат по време на Европейската седмица на програмирането (6 – 21 октомври 2018 г.), със сума до 585 лева на събитие.
 
Събитията трябва да покажат на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как може да се даде живот на идеите чрез програмиране. Възможните формати включват: хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, занимания по роботика, представяне на програми за програмиране за деца и младежи и други. Какво ново тази година?
 
Тази година най-добрите събития имат възможност да участват в заключителна церемония в централата на SAP, Германия и да се състезават за награда в размер на 4 875 лв. Всяка една от 22-те страни, участващи в инициативата ще излъчи своите шест най-добри събития в три категории – по две събития във всяка категория. Трите категории са: Футбол и програмиране (годишна тема), Иновации и Разнообразие.
 
Двете събития в съответните три категории ще се определят по два начина: чрез гласуване на публиката и чрез избор на местната организация – за България това е ФРГИ. Ако искате да бъдете една от шестте организации, които ще се състезават на европейско ниво за награда от 4 875 лв., е необходимо да регистрирате своето събитие в срок до 15 юли 2018 г.
 
Как да кандидатствате?
Кандидатстването става чрез регистриране на събитие на официалния сайт на инициативата. Вижте ТУК.
 
Кой може да кандидатства?
Организаторите на събитията, съответно получателите на финансиране трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.
Кой стои зад инициативата?
Зад инициативата „Запознайте се и програмирайте” стоят технологичната компания SAP, немската организация Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Europe и Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Повече информация ще откриете ТУК.

Източник: https://www.ngobg.info

%d блогъра харесват това: