Европейско право

  • Home
  • Европейско право

     Преди време в офиса ни посети клиент, който желаеше да внася тютюн за пушене с водна лула (наргиле)Continue Reading

Взели сте решение да заявите логото на фирмата си в Патентното ведомство като търговска марка. Първото нещо, което ще трябваContinue Reading

Вие сте търговец и като такъв редица закони Ви задължават да информирате потребителите на Вашите продукти и или услуги за правата,Continue Reading