Вероятно медът е една от най-вкусните и същевременно най-лечебните храни, която и днес намира най-различни и полезни приложения в ежедневието ни. Какво обаче трябва да знаете, ако вие сте пчелар, който е решил да разшири дейността си, продавайки медната си продукция в Европейския съюз?

Преди хобито ви да се е превърнало в бизнес трябва да регистрирате вашите пчелини в кметството на града, в което се намират те. Начина за регистрацията на пчелините ви е уреден в Закона за пчеларството, като същата изисква вашите данни като собственик на пчелините, регистрационен номер на пчелините, адрес на пчелините и брой на отглежданите пчелни семейства. Тази регистрация е напълно безплатна. Задължително изискване е да поддържате пчелините си в чисто състояние.

Следващата стъпка, която трябва да предприемете е регистрация на предприятието, в което ще добивате мед като то трябва да отговаря на определени хигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания при добив, първична обработка и съхранение на медните продукти. Задължително е работниците в предприятието по добива на мед да разполагат с чисто и подходящо облекло по време на работа.

Добитият от вас пчелен мед трябва да бъде обособен в отделни партиди с лесно разбираеми етикети и маркировки, които не позволяват грешно тълкуване на съставките в меда, като той трябва да се съхранява в чисти помещения при температура до 25 градуса и влажност на въздуха до 80%, като слънчевата светлина се редуцира до максимум.

При добиването на мед с търговски цели е редно да се спазват пчеларските практики като воденето на производствена книга, която да съдържа дата и количество на добития мед, неговото предназначение, както и името и регистрационния номер на обекта, в който се преработва и вид и номер на документа, който придружава меда до дестинацията, за която се произвежда.

Всеки хранителен продукт, предназначен за износ изисква различна документация, която го придружава. При износа на пчелен мед това са:

  1. Сертификат за произход, който се заверява от Българската търговско-промишлена палата в един оригинал и копия при поискване.
  2. Фактура от производителя на стоката, даваща пълна информация за произхода на меда.
  3. Удостоверение, че медът е произведен според регламентите на HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки). Анализите, които се правят са физико-химични изследвания за: водно съдържание, киселинност, захароза, инвертни захари, неразтворими примеси, дистазна активност, хидроксиметилфурфурол и органолептични изследвания: външен вид, цвят, мирис, консистенция, аромат, механични примеси.

HACCP системата за безопасност на храните е задължително условие за обектите за производство на храни, посочено в Закон за храните. Основава се на добрите производствени и хигиенни практики и анализ и контрол на критичните точки. Определят се критичните точки от началото до края на процеса, честотата на мониторинга и отговорните лица. В практиката при износ на мед най-често се разработва HACCP система за изкупуване, пакетиране и търговия с пчелен мед.

Акредитирани лаборатории за изследване на пчелен мед има в : Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Силистра, Хасково, Ямбол.

При интерес не се колебайте да се свържете с адвокат от кантората за допълнителна информация!

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет, съобразен с конкретна ситуация или субект. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Автор: Росица Черкезова, адвокатски сътрудник

%d блогъра харесват това: