Адв. Михаела Димитрова

  • Home
  • Author / Адв. Михаела Димитрова

Всички собственици на електронни магазини трябва да се регистрират чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на НАП,Continue Reading

Все по-често съдилищата са сезирани с проблеми във връзка с решения, взети от Общото събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС).Continue Reading

Ревизионният акт е индивидуален административен акт, който се издава от Националната агенция по приходите във връзка с установени нередности свързаниContinue Reading

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. - чл.423 от Гражданския процесуалeнContinue Reading

При разпределяне на месечните разходи, всяко семейство, живеещо в сграда в режим на етажна собственост, трябва да предвиди заплащането наContinue Reading