незаконно уволнение

Българският Кодекс на труда (КТ), като един от най-социално ангажираните закони в световен мащаб, прокарва редица права на работниците иContinue Reading

Пандемията от Covid-19 и последвалото извънредно положение несъмнено засегнаха и ще продължат да засягат редица представители на бизнеса в България.Continue Reading

I. Приемане на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от НС с решение на 13.03.2020Continue Reading