адв. Радостина Хаджиева

  • Home
  • Author / адв. Радостина Хаджиева

Българският Кодекс на труда (КТ), като един от най-социално ангажираните закони в световен мащаб, прокарва редица права на работниците иContinue Reading

Все по-често на улицата, в парка, а и на много други места се сблъскваме с агресивни безстопанствени, но и домашниContinue Reading

От 12 юли 2020 г. се прилага новият Регламент, касаещ дейността на платформите за онлайн посреднически услуги като Amazon, Ebay,Continue Reading

От 12 юли 2020 г. се прилага новият Регламент, уреждащ отношенията между онлайн платформите и техните ползватели – Регламент (ЕС)Continue Reading

Пандемията от Covid-19 и последвалото извънредно положение несъмнено засегнаха и ще продължат да засягат редица представители на бизнеса в България.Continue Reading