споразумение

От 12 юли 2020 г. се прилага новият Регламент, касаещ дейността на платформите за онлайн посреднически услуги като Amazon, Ebay,Continue Reading

      В настоящата статия ще Ви разясним ключовите моменти при уреждане на отношенията между родители, които имат деца,Continue Reading