заповед за преустановяване на работата на работник