заповедно производство

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. - чл.423 от Гражданския процесуалeнContinue Reading