септември 2018

Ревизионният акт е индивидуален административен акт, който се издава от Националната агенция по приходите във връзка с установени нередности свързаниContinue Reading

Института на „Заповедното производство“ се регламентира с въведените промени в гражданското съдопроизводство от 01.03.2008г- чл.410. - чл.423 от Гражданския процесуалeнContinue Reading

При разпределяне на месечните разходи, всяко семейство, живеещо в сграда в режим на етажна собственост, трябва да предвиди заплащането наContinue Reading

Какво представляват сдружението и фондацията? Все повече хора искат да реализират своя кауза, която не е обвързана с бизнес начинание,Continue Reading

Вие сте съсобственик в недвижим имот като притежавате един от общо два етажа в къща. Освен този етаж, вие притежаватеContinue Reading

????Тодоров вече не ме обича. Вчера телефонът позвънява. Гледам-непознат номер. Вдигам. Пускат ми класика. Веднага осъзнавам, че всеки момент щеContinue Reading