Бизнес без инвестиции – какво е дропшипинг?

Dropshipping e изключително нашумял през последните години метод за стартиране на бизнес с минимална инвестиция от ваша страна, но какво точно представлява?

Все повече и повече хора искат да започнат работа от вкъщи без висока или понякога дори без никаква инвестиция. Dropshipping-a позволява точно това. Това е лесен и удобен начин да продаваш, без да притежаваш продукта, който предлагаш и без да се налага да обработваш пратки. Всичко, от което се нуждаеш, е един добре изглеждащ и развит сайт, отговарящ на задължителните изисквания (може да погледнеш тук, за да разбереш какво трябва да присъства в сайта ти, за да е съобразен с новия Регламент за защита на личните данни и други нормативни актове в областта на електронната търговия и защитата на потребителите).

Препоръчително е да инвестирате в някакъв вид реклама, която да популяризира вашия сайт, за да достигне до повече потенциални клиенти. Дропшипингът всъщност е продажбата на продукт, който не притежавате. Когато получите поръчка чрез сайта си предоставяте полученият адрес на доставчика и той го изпраща от ваше име. След като пратката достигне до получателя си, получавате продажната цена от своя купувач, като част от нея плащате на вашия доставчик – продавач.

Всичко хубаво, но как да започна дропшипинг?

Първото нещо, което трябва да направите щом сте решили да се занимавате с дропшипинг е да опознаете пазара и нуждите на потребителя. Това ще ви даде правилна преценка каква гама продукти би генерирала голям обем поръчки и оттам оборот. Големите маркетплейс платформи предлагат улеснени инструменти за търсене на най-продавани стоки и високорейтингови търговци.

След като сте се насочили към търговията на определени продукти, следваща Ваша стъпка би следвало да бъде откриването на надежден и лоялен доставчик, който предлага продукти, които имат високо търсене на пазара. Воденето на преговори е важен етап що се касае до съвместния ви бизнес. Препоръчително е още на етап планиране на бъдещо партньорство, да подпишете комисионен договор, за да сте сигурни в отношенията, правата и задълженията, които ще възникнат между вас в последствие. Препоръчително е в комисионния договор да предвидите клаузи, регламентиращи датата и начина на изплащане на продажната цена, условия и срокове за доставка до клиента, както и неустойка в случай на неизпълнение или лошо изпълнение на поръчката (влошено качество на стоката, разпокавано съдържание и прочее).

За да спестите евентуални разходи и да съсредоточите усилието си в изграждането на собствен сайт, в който да предлагате продуктите, можете да договорите с избрания доставчик да ви предостави снимки, описания на продуктите, както и ценова листа за партньори, за да започнете да продавате и то веднага.

На следващо място е изграждането на платформа, посредством която да предложите продуктите, които сте решили да продавате. Изработката на съдържателен уебсайт или страница в маркеплейс платформа като Ebay, Amazon, Etsy, Emag и други е от решаващо значение за обемът на поръчки, който ще генерирате. Сайтът следва да е адаптиран за чуждестранни клиенти. Това се отнася както за представянето на стоката на език, разбираем за потребителя, така и за детайлното и описание.

Да приемем, че вече сте изпълнили заданията, посочени по-горе в настоящата статия и вече успешно реализирате продажби. Когато получите поръчка, изпращате данните на вашия партньор, от който закупувате стоката (доставчика) , който обработва, пакетира и изпраща стоката директно на клиента ви. В случая, печалбата е разликата между цената, която ви е предложена от доставчика и тази, която вие сте определили във вашия сайт или страница в маркетплейс за вашите клиенти. Например ако цената, която доставчикът изисква от вас за конкретен продукт е 80лв. , вие продавате същия продукт за 100 лв.

Следва да помислите върну няколко важни аспекта:

 • Дали ще продавате като физическо лице или ще регистрирате фирма.

  Препоръчваме ви още в самото начало да създадете Вашия профил / сайт като търговец и да използвате фирмена сметка за приходите от търговската Ви дейност. Много от дропшипърите предпочитат в началото да стартират в лично качество и едва след като се почувстват уверени в работата си, учредяват компания. Този вариант не е изключен, но би създал редица затруднения в хода на дейността като дропшипър. Като пример бихме могли да посочим блокирането на Ebay акаунти поради непредоставени от търговци ДДС или фирмени номера. Това доведе до преустановяване на дейността на немалко дропщипъри и продавачи в тези платформи за периода, необходим за регистрация на компания и получаването на ДДС номер в държавата, в която тези търговци продават стока.
  В тази връзка помислете за учредяването на компания още в началото. Сумата за учредяването на фирма не надвишава повече от 400.00 лв. Препоръчваме ви да изберете формата на дружество с ограничена отговорност. Предимствата на ООД и ЕООД можете да разгледате тук.

 • Издаване на ДДС номер в държавата, в която държите стоката на склад или в държавата, в която сте превишили лимитите за дистанционни продажби.

  Според европейското законодателство, в случай че държите стока на склад в държава членка на ЕС (собствен или нает склад или склад на партньор като Fulfillment by Amazon (FBA), Вие следва или да регистрирате компания на територията на тази държава, или да издадете ДДС номер в тази държава на вашата фирма, регистрирана в България.
  Друго основание за възникване на задължение за регистрация по ДДС в някоя европейска държава извън България, е налице, в случай че изпращате стока от България на клиенти, намиращи се на територията на другата държава и сте достигнали лимитите, предвидени за дистанционни продажби. Тези прагове са различни в зависимост от страната, в която продавате и можете да ги проверите тук.

 • Запознаване с европейските регулации за специфични видове стоки.
  В немалко случаи са налице законови изисквания, които следва да бъдат спазени от продавачите на конкретна категория стоки. Така например органите на ЕС са приели редица регламенти и директиви, касаещи козметичните продукти, хранителните стоки (мед, млечни продукти), детски играчки и прочее. Не е маловажна и регламентацията на начина, по който следва да бъдат етикирани и опаковани продуктите, с които се търгува в рамките на Съюза. Неспазването на тези закони би довело до сериозни санкции, които могат не само да блокират бизнеса ви, а да ви създадат редица проблеми със съдебни институции в държави, в които глобите са осезаеми. Изпълнението на влезли в сила съдебни решения на местно ниво се улесни и процедурата по празнаване на съдебен акт на територията на България е изключително проста, което означава, че наказващият орган или претендиращото обезщетение лице, лесно биха ви принудили да заплатите признатото им вземане, запорирайки ви банкови сметки, заплата и др.

 • Внимавайте с имитациите и нарушаването на права в областта на нелоялната конкуренция и интелектуалната собственост.
  Този проблем е в състояние да унищожи из основи дори най-стабилният бизнес. Предлагането на пазара на имитиращи продукти или подвеждащи и заблуждаващи описания на предлаганата от вас стока са изключително тежки нарушения и застрашените лица следва незабавно да потърсят правна защита от професионалист. Експертизата в тази област е изключително скъпа, затова е по-добре на предварителен етап да сте запознати с последиците от неспазване на законодателството и да предприемете превантивни мерки в тази връзка.

 • Правилното ценообразуване.
  В нередки случаи търговците неправилно определят цената, на която следва да предлагат определена стока. В ценообразуването следва да се предвидят заплатената за закупуване на продукта цена, както и допълнителни разходи като такси за трансакции на парични средства (paypal, paysera, банкови такси и други), комисионни за маркетплейс платформи, разноски за реклама, счетоводител и прочее. В случай че сте регистриран по ДДС, вие следва да начислявате ДДС на вашите клиенти.

 • Познаване на данъчното законодателство.
  Ако желаете да се развивете, следва да сте запознати със задълженията, които имате като фирма или като самоосигуряващо се лице. В тази връзка най-важното, с което трябва да сте запознати е задължението ви да внасяте осигуровки, данъци, сред които понякога и ДДС. Освен задълженията в немалко случаи Вие имате и определени права, които биха ви предоставили редица привилегии и облекчения. Така например, ако продавате детски играчки в Англия, не следва да начислявате ДДС на вашите клиенти. В случай че при закупуването на стоката, сте заплатили ДДС, то същото подлежи на възстановяване.
  В някои европейски държави съществуват и различни режими за регистрация по ДДС или пък облекчения за малкия и среден бизнес, в случай че регистритате фирма във въпросната страна. По-задълбоченото познаване на законодателството би улеснило бизнеса ви, което ще ви позволи да инвестирате за по-бързото му развитие.

 • Помислете за извършването на плащания.

  Понякога изборът не е във ваши ръце – в случай че продавате през платформи като Ebay или Amazon, следва да се съобразите с тяхната финансова политика. Познати са системи за плащания като PayPal, Страйп и други. Ако сте решили да се занимавате с дропшипинг във Великобритания най-добре е да използвате ПИБ или ЦКБ , тъй като тези банки разполагат с банкови сметки в паундове. За дропшипинг в останалата част от света можете да използвате банка ДСК.

  Дропшипингът е страхотна идея за бизнес онлайн, а след като разбрахте и стъпките за успешен дропшипинг, няма какво да чакате. Ако имате нужда от консултация, нашата кантора оставаме насреща. Успех!

  Автор: адв. Михаела Димитрова

 • %d блогъра харесват това: