Digital4Plovdiv: Обезпечете правно своя онлайн бизнес – лекция на адв. Димитрова

Адвокат Димитрова бе поканена като лектор на годишната конференция Digital4Plovdiv, която се преведе на 30.11 и 01.12.2019 г. Презентацията на адв. Михаела Димитрова можете да откриете по-долу в края на настоящата статия. Четвъртото поредно издание на Годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия се проведе  в Конгресен център на Международен Панаир – Пловдив. Главен организатор на събитието е Internet Media Group.

По традиция Digital4Plovdiv събра на едно място водещи специалисти с дългогодишен опит в областта на дигиталния маркетинг и онлайн търговията. Те представиха актуалните  тенденции, дискутираха реални казуси и споделиха работещи решения от практиката. Тази година лектори на мащабното събитие бяха над 50 водещи експерти. Събитието се провежда ежегодно и е много полезно за собственици на онлайн магазини, маркетинг мениджъри, специалисти по дигитален маркетинг и всички, които искат да надградят знанията си.

Темите, които адвокат Михаела Димитрова разгледа бяха насочени към онлайн търговците, които реализират стоки и услуги онлайн. Адвокат Михаела Димитрова разгледа въпросите за изискванията към онлайн магазините, като идейно раздели темите на 4 правни кръга:

  • Клиенти физически лица = потребители = субекти на лични данни – в тази част лекцията касае основните задължения на търговците спрямо техните клиенти физически лица, които от една страна се дефинират като “потребители” по смисъла на Закона за защита на потребителите, а в същото време се третират и като “субекти на лични данни” по смисъла на Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Регламент за защита на лични данни (GDPR). Тук се разгледаха някои от основните документи, изготвяни в практиката в изпълнение на тези закони, а именно: Общите условия на онлайн магазина, Политиката за сигурност и Политиката за бисквитки на сайта. Адв. Димитрова даде редица примери за забранени нелоялни практики спрямо клиентите физически лица, като дефинира с помощта на съдебна практика типични случаи на заблуждаваща и агресивни практики, както и последиците при подобни практики за търговците. Обсъдиха се правата на потребителите и по-конкретно последиците за тези търговци, които или не предвиждат тези права в сайта си, или ги сочат, но некоректно, респ. не ги изпълняват.

 

  • Конкуренти – в тази част лекцията се касае основни нормативни разпоредби в областта на защита на конкуренцията, въвеждащи редица правила, ограничения и забрани, които следва да се спазват не само от онлайн търговците, но и от всички лица, развиващи търговска дейност. От изключително значение в тази част на лекцията бе значението на заблуждаващата реклама (забраненото “най”, забранената сравнителна реклама), както и общата забрана за нарушения на права в областта на интелектуалната собственост (забрана за предлагане на пазара на имитации, неправомерно използване на снимки и подвеждащо описание на продуктите). На лекцията адв. Димитрова посочи типични примери за нелоялни практики съгласно Закона за защита на конкуренцията, Закона за авторските и сродните права, Закона за марките и географските означения, като резюмира хода на действителни административни и съдебни производства. Обърна се внимание също и на редица правила при публикуване на оферти, томболи, игри и отстъпки от страна на онлайн търговците.

 

  • Служители в тази част лекцията засегна няколко основни въпроса, които всеки онлайн (а и не само) търговец следва да съблюдава. Адв. Димитрова посочи, че тук основен нормативен акт е Кодекса на труда що се касае до трудовоправните и осигурителноправните отношения между работодател и служител. Предвид темата на конференцията обаче адв. Димитрова разказа, че основно правило в бизнеса, за да обезпечи последния законосъобразността на дейността си, е търговецът като работодател да изготви кратки и ясни инструкции (вътрешни правила/ръководства) на своите служители, които последните да съблюдават, а ръководството да контролира спазването им. Примери за ръководства могат да бъдат различни в зависимост от фунцията на конкретния служител :

инструкции за служителите, приемащи поръчки, рекламации и върнати поръчки – как се постъпва при приета/отказана поръчка, какво се проверява,  срокове за действие и др;

– инструкции за служителите, публикуващи обяви (листинги) и промоционални кампании и оферти на продукта в сайта/социални мрежи- каква информация следва да е налична в обявата, къде да се ситуира информацията, какви снимки и описания следва да се използват и за какви е налице забрана и т.н.;

– инструкции за IT специалиста, поддържащ интернет страниците на онлайн магазина – какви “чекбоксове” следва да се имплементират, къде и с какви функционалност, залагане на автоматично изпращане на e-mail-и при получени поръчка, отказ от поръчка, рекламация, запитване и др;

– други;

  • Самият търговец (дружеството онлайн търговец) – в тази част лекцията касае другите задължения, които има онлайн търговецът като бизнес, за когото са приложими редица закони, уреждащи данъчноправните задължения на търговците (ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗСч и др.), в това число новата Наредба Н-18 относно касовите апарати и други въпроси, касаещи онлайн търговията. Адв. Димитрова по-скоро посочи този четвърти “правен кръг” като г-н Христо Петров в качеството му на счетоводител и също лектор на конференцията разгледа същия детайлно.

Презентацията на адв. Димитрова може да откриете тук. 

 

%d блогъра харесват това: