Михаела Димитрова

Адвокат Димитрова бе поканена като лектор на годишната конференция Digital4Plovdiv, която се преведе на 30.11 и 01.12.2019 г. Презентацията наContinue Reading

      Социологическите проучвания показват, че повече от 94 % от българите са на мнение, че не е редноContinue Reading

     Преди време в офиса ни посети клиент, който желаеше да внася тютюн за пушене с водна лула (наргиле)Continue Reading

      В настоящата статия ще Ви разясним ключовите моменти при уреждане на отношенията между родители, които имат деца,Continue Reading