договор

Вие сте съсобственик в недвижим имот като притежавате един от общо два етажа в къща. Освен този етаж, вие притежаватеContinue Reading