обжалване

От 12 юли 2020 г. се прилага новият Регламент, касаещ дейността на платформите за онлайн посреднически услуги като Amazon, Ebay,Continue Reading

Ревизионният акт е индивидуален административен акт, който се издава от Националната агенция по приходите във връзка с установени нередности свързаниContinue Reading