пандемия

С настоящата статия ще разгледам един актуален, но не докрай разрешен въпрос в закона и съдебната практика, а именно далиContinue Reading