процедура

Пандемията от Covid-19 и последвалото извънредно положение несъмнено засегнаха и ще продължат да засягат редица представители на бизнеса в България.Continue Reading

     Преди време в офиса ни посети клиент, който желаеше да внася тютюн за пушене с водна лула (наргиле)Continue Reading