съобщение

Тази статия е насочена към собственици, чиито поземлени имоти са засегнати от учредени сервитути по Закона за енергетиката (ЗЕ). ВъпрекиContinue Reading