Изпратихме запитване относно обезщетението при карантина

Получихме множество запитвания от лекари, работодатели, самоосигуряващи се лица и служители повод публикацията ни “НОИ дължи обезщетение при гледане на дете и близък по време на карантина”.

Информираме Ви, че днес (27.03.2020 г.) изпратихме до Министерство на здравеопазването и всички здравни инспекции в страната искане да бъде отговорено на най-често задаваните въпроси, както и да бъдат информирани лекарите относно действията, които следва да предприемат при създалата се ситуация.

Прилагаме извлечение от въпросите, които изпратихме, като по-долу можете да откриете цялото искане.

а) Прилага ли се чл. 13а от КСО за осигурени лица, които полагат грижи за здрави деца, върнати от заведението поради карантина предвид заповедта на министъра от 13.03.2020 г., с която се преустанови дейността на тези заведения?

– Ако отговорът на въпроса е отрицателен, моля за официално становище, изразено публично, даващо отговор защо действащ закон не се прилага по отношение на настоящата ситуация, доколкото няма предвидена отменителна или дерогираща норма на чл. 13а от КСО в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.?
– Ако отговорът е положителен, моля да изразите становище и да предоставите указания от името на всяка РЗИ към лекуващите лекари и информация на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, които да дават отговори на следните въпроси:
1/ Какъв е редът за получаване на обезщетението, какви документи са необходими, от кого се издават те – от личния лекар на осигуреното лице, което ще полага грижи (родител, настойник, друго) или от личния лекар на детето? Само родител и настойник ли има право да ползва обезщетението или и осигурени лица, които полагат грижи за детето (например баба, дядо, близък роднина)? Как ще се установява връзката между двете лица за целите на отпускане на обезщетението (акт за раждане) и въобще необходимо ли е това?
2/ Изисква ли се болничен лист в този случай или заповедта на министъра от 13.03.2020 г. е достатъчно основание за изплащане на обезщетението?
3/ При положение, че карантината във въпросните заведения продължава повече от 3 дни, работодателят дължи ли обезщетение за първите три дни или такова се дължи единствено от НОИ за сметка на Фонд „Общо заболяване и майчинство“?
4/ Какви документи се изискват за получаване на обезщетението, как и в какви срокове се подават те? Предвидена ли е форма за електронно подаване на всички документи, необходими за процедурата? Ако да – каква е тя?
5/ В какви срокове се изплаща по сметка на осигуреното лице въпросното обезщетение и в какви размери е то? До кога се дължи обезщетението – в ограничен период от време или за целия период на карантината на заведението, посещавано от детето?
6/ Кои осигурени лица могат да се ползват от обезщетението? Необходимо ли е непосредствено преди затварянето на заведението осигуреното лице да е осъществявало трудова дейност? Може ли родител, който към 13.03.2020 г. не е осъществявал трудова дейност, но притежава задължителния 6-месечен осигурителен стаж, да се възползва от правото си по чл. 13а от КСО?
7/ Ако осигурено лице се ползва от обезщетение за върнано от училище дете с цел полагане на грижи за същото, има ли законово изискване детето да е до определена възраст?
8/ Самоосигуряващи се лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, имат ли право на обезщетението?

б) Прилага ли се чл. 13а от КСО за осигурени лица, които полагат грижи за свои близки членове от семейството, поставени под задължителна карантина на основание заповедта на министъра от 17.03.2020 г. (върнали се от посочените страни лица, болни от коронавирус лица, контакти с установено заболяване лица)?
Ако отговорът на въпроса е отрицателен, моля за официално становище, изразено публично, даващо отговор защо действащ закон не се прилага по отношение на настоящата ситуация, доколкото няма предвидена отменителна или дерогираща норма на чл. 13а от КСО в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.?
Ако отговорът е положителен, моля да изразите становище и да предоставите указания от името на всяка РЗИ към лекуващите лекари и информация на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, които да дават отговори на всички поставени по-горе от точка 1 до точка 5 въпроси.
1/ Какъв е редът за получаване на обезщетението, какви документи са необходими, от кого се издават те – от личния лекар на осигуреното лице, което ще полага грижи (член от семейството) и ще се ползва от обезщетението или от личния лекар на поставеното под задължителна карантина лице? Как ще се установява връзката между двете лица за целите на отпускане на обезщетението (акт за раждане, акт за сключен брак) и въобще необходимо ли е това? Как следва да се тълкува, че осигурено лице, грижещо се за болен от коронавирус или поставен под задължителна карантина член на семейството, има право на обезщетение? Кое осигурено лице има право на обезщетение? – Съпруг, родител, лице във фактическо съжителство осигурени лица, имащи право на обезщетения ли са, ако техен близък е поставен под задължителна карантина?
2/ Изисква ли се болничен лист в този случай или заповедта на министъра от 13.03.2020 г. е достатъчно основание за изплащане на обезщетението?
3/ Какви документи се изискват за получаване на обезщетението, как и в какви срокове се подават те? Предвидена ли е форма за електронно подаване на всички документи, необходими за процедурата? Ако да – каква е тя?
4/ В какви срокове се изплаща по сметка на осигуреното лице въпросното обезщетение и в какви размери е то? До кога се дължи обезщетението – в ограничен период от време или за целия период на задължителната карантината на лицето – 14 дни?
5/ Кои осигурени лица могат да се ползват от обезщетението? Необходимо ли е непосредствено преди поставянето на лице под задължителна карантина, осигуреното лице, което ще се грижи за него да е осъществявало трудова дейност? Може ли лице, което към 13.03.2020 г. не е осъществявало трудова дейност, но притежава задължителния 6-месечен осигурителен стаж, да се възползва от правото си по чл. 13а от КСО? А ако лицето е упражнявало дейност в чужбина и там е осигурявано за посочените рискове?

Очакваме своевременно становище на Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции в страната. Тези въпроси са от изключително значение, доколкото кореспондират с настоящата ситуация и доколкото касаят осигурителни права, гарантирани в Кодекса за социалното осигуряване. Ще публикуваме информация на страницата ни във фейсбук, както и в сайта www.dh-law.bg. Последвайте ни!

Цялото запитване, вижте тук:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Свали!

 

 

%d блогъра харесват това: