извънредно положение

Пандемията от Covid-19 и последвалото извънредно положение несъмнено засегнаха и ще продължат да засягат редица представители на бизнеса в България.Continue Reading

КЪМ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ  Предложение за предприемане на национални мерки в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, в това числоContinue Reading

I. Приемане на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от НС с решение на 13.03.2020Continue Reading