Образци на документи за междуградско пътуване по време на извънредно положение – Covid-19 (коронавирус)

Актуално към 20.03.2020 г., 00:00 ч.

Уважаеми клиенти, 

На 20.03.2020 г. със Заповед № РД-01-143/2003 от 20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се прие, че органите на МВР следва да организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на областните градове в Република България. Заповедта е приета по повод обявеното на 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната като мярка срещу ограничаване разпространението на коронавирус Covid-19.

В точка I.3 от заповедта е предвидено, че през пунктовете се допуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Съгласно властническия акт, обстоятелствата налагащи пътуванията се удостоверяват със служебна бележка от работодател или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

Считаме заповедта за неясна и непълна, като предвид неотложната извънредна ситуация, предоставяме на Вашето внимание няколко полезни съвета, както и образци (бланки) документи, които можете да използвате при определени случаи, налагащи пътуване между областни градове. Моля да имате предвид, че с оглед неяснотата на заповедта, адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” не носи отговорност за непълнота в документацията.

Съветваме Ви за по-голяма сигурност да носите в себе си документи, придружаващи удостоверението и декларацията, които да доказват отразените в тях обстоятелства. Съветваме Ви също да носите подписани няколко екземпляра на документите, за да разполагате с препис.

Бихме искали да обърнем внимание и на следното обстоятелство: 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) обработката на лични данни следва да се основава на законосъобразна цел. При предоставяне по време на проверка на каквито и да е документи, съдържащи лични данни (документ за самоличност, договори, заповеди, декларации, удостоверения), изисквайте от органите на МВР след запознаването с тях, да Ви ги върнат обратно, доколкото няма законово основание да ги задържат.

Препоръчваме Ви да проверявате системно дали държавните органи не са приели действия по установяване на образец по приложение към властнически акт на необходимите документи или дали са налице указания за действие при неотложно пътуване.

Образец № 1. Удостоверение от работодател (служебна бележка) за неотложност на пътуване  на служител до областен град за достигане на работното място.

Образец № 2. Декларация от пътуващ управител за неотложност на пътуване до областен град заради служебен ангажимент

Образец № 3. Декларация от лице, пътуващо при условията на неотложност поради здравословни причини 

Образец № 4. Декларация от лице, придружаващо близък поради здравословни причини

Образец № 5. Декларация от лице, пътуващо до адреса по местоживеене, който е различен от адреса по документ за самоличност

Образец № 6. Удостоверение от възложител за неотложност на пътуване на изпълнител по сключен между страните договор (за изработка, поръчка, друго)

Надяваме се документите да Ви помогнат!

Харесайте страницата ни във Facebook, за да следите за още полезни неща.

Бъдете здрави!

Екипът на Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева”

%d блогъра харесват това: