5 благотворителни инициативи на кантората през 2020 год.

Като юристи и социално отговорни членове на обществото осъзнаваме широкото обществено доверие към нашето адвокатско дружество. Винаги сме се стремили да бъдем активни и полезни. Ето защо, не останахме безразлични към нетипичната и изненадваща за всички нас извънредна ситуация, в която се оказаха страната ни и целият свят. В условията на извънредна ситуация положихме всички усилия да допринесем за по-бърз и адекватен отговор на кризата, в която изпаднаха бизнесът и по-голямата част от обществото. С тази статия  обобщаваме някои от най-важните инициативи, предприети от адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева”. Каузите са доброволни и благотворителни с нестопанска цел. Инициативите не са финансирани от частни или публични организации и в резултат на тяхното изпълнение бенефициерите са получили финансова подкрепа или експертни съвети за справяне с негативните последици от коронавируса. Описаните по-долу каузи са свързани и с промените в социално-икономическия живот, причинени от Covid-19: затваряне на детски ясли, училища, детски градини, затворени бизнеси, безработица и последиците от тези отрицателни промени. Гордеем се да отбележим, че към 30.12.2020 г. всяка от инициативите е успешно завършена и в момента положителните резултати от тях продължават да се проявяват. Обхватът на областите, засегнати от инициативите, е: смекчаване на непосредствените последици от здравната криза и задоволяване на спешните нужди на целевите групи (деца, родители, бизнес), справяне с икономическите и трудови последици от кризата, подпомагане възстановяването на специфични сектори след епидемията.

1. Помощ за пътуващите по време на Covid-19.  

На 20 март 2020 г., в полунощ в България, всички 28 областни града бяха затворени, а междуобластното пътуване бе разрешено само по уважителни причини като: пътуване от и до работа, по здравословни причини и други и след представяне на  декларация на органите на реда, охраняващи и контролиращи преминаването между областите. Един час след обявяването на мярката адвокатската кантора публикува на уебсайта си примерни декларации, които да служат на гражданите за преминаване през пунктовете. Министерството на вътрешните работи публикува примерни декларации едва един ден по-късно. Публикацията може да бъде намерена тук.

Бързата реакция на адвокатската кантора, изразена в публикуването на изискуемите документи, доведе до факта, че тези документи бяха споделени в социалните мрежи и изтеглени от потребители повече от 100 хиляди пъти само за 2 дни. Вярваме, че това е улеснило много граждани, които са имали основателна причина за пътуването си. Контролните пунктове в България бяха премахнати на 06.05.2020 г., което определя дългосрочното въздействие на инициативата.

Вярваме, че каузата ще вдъхнови държавните власти във всяка европейска държава в посока, че при обявяване на законодателни промени или мерки в области, засягащи осезаем кръг от хора, следва да бъдат предварително осигурени и представени и решения за гражданите и бизнеса. Отлагането на тази фаза може да доведе до размирици сред населението, както и до неспазване на закона.

Инициативата е реализирана благодарение на подготовката от адвокат Димитрова на 7 документа, необходими за успешно преминаване през пунктовете.

2. Фейсбук уебинарът „Бизнесът и Covid-19“.

На 22 март 2020 г., само няколко дни след обявяването на извънредното положение у нас, на страницата на адвокатската кантора във Facebook се проведе 2-часов напълно безплатен уебинар на тема „Бизнес и Covid-19“, по време на който бяха обсъдени  правните аспекти и последици в различни  икономически области, засегнати от Covid-19, като спад на оборота, реорганизация на работния процес (работа от разстояние – онлайн, уволнения), парични задължения и правни институти, относими към пандемията, като непреодолима сила, обслужване на кредити, задължения към доставчици, срокове за изпълнение и др.

В първите дни на обявеното извънредно положение у нас, когато бяха затворени граници, ясли, детски градини, училища, магазини и т.н., за бизнеса бе изключително важно да организира дейността си бързо и в съответствие с новата ситуация. Уебинарът бе организиран именно с тази цел. Предстоящото към онзи момент провеждане на уебинара бе обявено и от Българската търговско-промишлена камара. Видеото е гледано от над 25 054 души във Facebook. В краткосрочен план лекцията помогна на бизнеса да предприеме необходимите мерки, като запозна своите зрителите на уебинара с основните промени в трудовото, търговското и данъчното законодателство. Сигурни сме, че разгледаните от лекторите казуси и предложените действия са оказали благоприятен ефект върху бизнеса в дългосрочен план, осуетявайки евентуални бъдещи дела срещу бизнеса (например поради незаконно уволнение или неоправдано неплащане на наем) или насочвайки гражданите към по-законосъобразни решения.

Инициативата беше реализирана благодарение на работата на двамата партньори в адвокатската кантора, които отделиха много време, за да систематизират и предоставят подходяща и полезна информация за гражданите и бизнеса.

3. Подкрепа за деца и родители в нужда.

На 15 март 2020 г. адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” публикува в социалните мрежи призив за дарение на парични суми за родители на 2 деца във финансови затруднения поради уволнения от работа. За около ден адвокатската кантора успя да събере необходимата сума посредством дарения от приятели и познати на адвокатите лица, както и клиенти на дружеството.

На 17 март 2020 г. адвокатската кантора организира и кампания за набиране на лаптопи, компютри и телефони за семейства, които нямат възможност да закупят оборудване за децата си, необходимо за дистанционно обучение, въведено у нас. Над 20 семейства получиха необходимите устройства.

На 18 март 2020 г. адвокатската кантора стартира трета кампания – да дари на столично училище 15 лаптопа. На 19 март 2020 г. на училището бяха дарени необходимите лаптопи от клиент на адвокатската кантора, които бяха разпределени от директора на училището на деца в нужда.

Инициативите помогнаха на повече от 50 деца и техните родители да задоволят нуждите им от оборудване и средства. Причината е повлияла на бюджета и нуждите им в краткосрочен план, за да се покрият основни и дългосрочни разходи по отношение на осигуряването на оборудване за децата им с цел успешното им  дистанционното обучение.

Ще се радваме, ако инициативата е вдъхновение за всички граждани, които имат широк социален кръг от приятели, клиенти и роднини, които биха могли да помогнат на хора във финансови затруднения чрез лични средства или чрез организиране на инициативи за набиране на средства. Инициативата може да бъде вдъхновяваща и за компании, които се стремят да бъдат признати за социално отговорни и солидарни в трудни моменти. Инициативите, насочени към други бенефициери, също могат да бъдат вдъхновени от каузата, и по-специално чрез използване на подходите, прилагани към нея.

4. Помощ за родители в неплатен отпуск  

Тази инициатива бе насочена към родители, които по време на извънредното положение (и след това) не получаваха доходи поради необходимостта да използват неплатен отпуск за да полагат грижи за децата си, които не посещаваха по това време ясли, детски градини, училища поради държавната заповед, с които те бяха затворени. Липсата на доходи се дължеше на изчерпания платен отпуск за родители, чиято работа не предполага възможност да работят от вкъщи. Неплатеният отпуск бе единствената възможност за всички родители, които нямат достатъчно ресурси да наемат помощен персонал, който да се грижи за децата им у дома, нито могат да разчитат на помощта на роднини, особено предвид високия риск от инфекция за възрастните хора. България не беше предприела никакви действия до средата на април 2020 г. за защита на родителската общност. Адвокатско дружество “Димитрова и Хаджиева” стартира обширна обществена информационна кампания в периода 26.03.09.06 г. чрез публикации в социалните мрежи (вж.: 1) НОИ дължи обезщетение за грижи за дете и роднина по време на карантина; 2) Изпратихме искане за обезщетение за карантина); 3) Предложихме на Народното събрание да изясни обезщетението за родители;) и участие в телевизионни медии (вж. 1) Адвокат Димитрова по bTV; 2) Адвокат Димитрова по SkatTV; 3) Адвокат Хаджиева по телевизия SkatTV, изпращайки предложения до държавни агенции, с искане за незабавно предоставяне на финансова помощ на тези родители.

Първите дискусии, а впоследствие и предложението до парламента, бяха мотивирани от анализ на приложимостта по аналогия на вече уредено в българското законодателство обезщетение за карантина в детските градини, което държавата отказа да плати на засегнатите родители. За да придобие успех инициативата, адвокатската кантора също предложи на държавните органи конкретни възможности за отпускане на обезщетение на родителите, анализирайки планирания държавен бюджет за 2020 г. Няколко дни след подаването на предложението, министърът на труда и социалната политика обяви, че еднократна помощ ще бъде отпусната на всеки родител, който отговаря на определени условия. Инициативата постигна забележителен успех, тъй като значителни суми от бюджета бяха отпуснати за програмата, която помогна на много родители в грижите за децата си, които не посещават детски градини и т.н.

Каузата за около 2 седмици завърши успешно с предоставянето на 11.04.2020 г. на еднократна помощ на родителите – 375 лв. Помощта, макар и символична, беше полезна за родителите за покриване на съществуващи потребности. Благодарение на допълнителни предложения от нас и вероятно впоследствие и други организации, кръгът от родители, които могат да получат помощта, е разширен и на 09.06.2020 г. е прието законово изменение, че помощта ще бъде ежемесечна, а не еднократна, и че тя ще се предоставя не само до 13.05.2020 г., но до 30.09.2020 г. (вероятно и по-дълго). Увеличи се и размерът на помощта – от 385 на 610 лева за родители на едно дете и 915 лева за родители с две и повече деца. В дългосрочен план хиляди български семейства ще бъдат подкрепени. Инициативата е резултат от доброволна и неплатена работа от партньорите на адвокатската кантора. В резултат на успешното изпълнение на инициативата България към юни 2020 г. бе осигурила 20 милиона лева за еднократна помощ и 85 милиона лева за месечните помощи на родители в неплатен отпуск.

Творческият подход, използван при тази инициатива се изрази в насочване на общественото внимание към обезщетенията, които съществуват в българското законодателство (обезщетение при карантина в детските градини) от повече от 20 години, чиято цел е именно да компенсират родителите в неплатен отпуск за необходимостта да отглеждат децата си у дома поради карантина в ясла или детска градина. Ние сме на мнение, че целта на това съществуващо обезщетение би била постигната, ако родителите имаха същото право по време на извънредното положение, когато детските градини и детските ясли бяха затворени. Запознаването на родителите с исторически съществуващата разпоредба, уреждаща този вид обезщетение, ,доведе до факта, че последните настояваха за незабавни мерки от държавните органи. Разликата между уредените вече обезщетения при карантина и ситуацията по време на затворените ясли, градини и училища бе, че затварянето им през 2020 г.  се дължи не на карантина, а на прилагането на противоепидемични мерки. Адвокатите обаче настояваха, че следва да се анализира целта на закона и същият или да се приложи по аналогия или държавата да приоритизира този проблем чрез помощна мярка.  Адвокатите взеха участия с няколко интервюта по националната телевизия, изготвиха редица становища и предложения, които изпратиха до компетентните органи, но също така своевременно публикуваха информация в социалните мрежи, където каузата получи силна и вдъхновяваща подкрепа. Популяризирането на инициативата допринесе за подкрепата на хиляди граждани и над 150 организации (сдружения), работещи с и за деца и семейства в България.

5.Предложения към парламента да предприеме действия за справяне с пандемията Covid-19 P

На 25 март 2020 г., само няколко дни след обявяването на извънредното положение в България, адвокатската кантора изпрати изчерпателно предложение до парламента за предприемане на национални мерки в подкрепа на бизнеса и на лицата, упражняващи свободни професии. До края на март държавните власти не бяха положили активни усилия да подкрепят тези бенефициери което създаде напрежение сред обществеността. Използвайки правната си експертиза и доброволческия труд на адвокатите, адвокатската кантора предложи мерки в областта на данъчната, трудова и социална политика, финансовия сектор и други. Предложението съдържа аналитична и задълбочена аргументация относно необходимостта и средствата за улесняване и подпомагане на малкия и среден бизнес и самостоятелно заетите лица. Предложението беше придружено от български превод на мерките, предприети от други европейски държави за справяне с последиците от коронавируса. В резултат на всеобхватните предложения, в периода 09.04–11.08 държавните органи обявиха пакет от мерки, които несъмнено бяха повлияни от изпратеното от нас становище, което бе подкрепено от хиляди организации и лица.

Краткосрочното въздействие на инициативата е в няколко посоки. На първо място, след обявяването на инициативата българските граждани и фирми получиха пълна информация за мерките, предприети в други страни от ЕС за подкрепа на засегнатите образувания. Това се отрази на тяхната активност при защита на правата им. Отделно, малко след изпращането на предложенията до държавните институции, активно се проведоха дискусии със засегнатите страни и бяха предприети законодателни промени: отлагане на данъчни и осигурителни задължения, лесно кредитиране и др. В дългосрочен план първоначално взетите мерки бяха изменени, за да се предприемат допълнителни мерки при по-снизходителни условия. В предложенията бяха разгледани правните аспекти на предложените мерки – как и с какви механизми могат да се предприемат предложенитята, какво въздействие се очаква от тях, как да се узаконят новите правила. Подходът към инициативите би могъл да вдъхнови други държави да реализират успешно предложенията на бизнеса и гражданите чрез тяхното масово популяризиране в интернет и в медиите. Инициативите могат да вдъхновят експерти във всяка държава, като ги мотивират в ситуации като пандемия да обединят усилията си за постигане на хуманитарни цели.

Инициативата също е резултат от доброволната работа на партньорите в офиса и група доброволци (преводачи). В резултат на провеждането й в България бяха предвидени редица данъчни и други облекчения. Общо 9 души са работили по инициативата.

Надяваме се, че с тези инициативи ще насърчим всички граждани да бъдат по-добри и социално ангажирани.

 

 

 

%d блогъра харесват това: