права

Българският Кодекс на труда (КТ), като един от най-социално ангажираните закони в световен мащаб, прокарва редица права на работниците иContinue Reading

Вие сте търговец и като такъв редица закони Ви задължават да информирате потребителите на Вашите продукти и или услуги за правата,Continue Reading