Радостина Хаджиева

      Социологическите проучвания показват, че повече от 94 % от българите са на мнение, че не е редноContinue Reading

     Преди време в офиса ни посети клиент, който желаеше да внася тютюн за пушене с водна лула (наргиле)Continue Reading

      В настоящата статия ще Ви разясним ключовите моменти при уреждане на отношенията между родители, които имат деца,Continue Reading

     Все повече са случаите със задържани лица, които са управлявали моторно превозно средство под влиянието на наркотични вещества.Continue Reading